Om Infobogen


Infobogen er den lille “gule”, den dækker hele postnummerområde 8462. Bogen husstandsomdeles i hele området.

Den indeholder mange nyttige oplysninger og benyttes flittigt.

Vi vil gerne her benytte lejligheden til at takke vore sponsorer og annoncører, der er med til at gør det muligt for os at udgive Infobogen. 

Harlev-Framlev Grundejerforening havde i 2019, 50 års jubilæum og kunne dermed omdele bog nr. 50 i rækken af Infobøger. 

Bøgerne har udviklet sig meget gennem årene, og det er både sjovt og interessant at kigge i de gamle udgaver.
Samtlige udgaver findes på Lokalarkivet, som ligger sammen med Harlev Bibliotek, og alle er naturligvis velkommne til at komme og kigge i dem! 
Bøgerne/hæfterne fortæller også lokalhistorie, og vi synes faktisk, at de er en vigtig del af vores Lokalarkiv.

I 2020 har vi i disse bæredygtige tider, valgt ikke at udgive infobogen i den trykte udgave, den findes stadig online i en mindre redigeret udgave.

I 2021 har vi igen valgt at fortsætte med en digital udgave af infobogen, igen i en noget mindre redigeret udgave, den er i skrivende stund under produktion, og forventes udgivet i løbet af foråret.

Du kan se den her…

Mvh
Bogudvalget