Kontakt BestyrelsenFormand
Lotte Bostrup
Tlf.: 51244633
Mail.:  lotte.bostrup@gmail.com

*

Kasserer
Lisbeth Johnsen
Tlf.: 22442132
Mail.:  lisbeth@hfg.dk

*

Sekretær / Skt. Hans / Infobog
Peter Jacobsen
Tlf.: 60229659
Mail.:  pej@stark.dk

*

Kontakt til kommunen
Niels-Ole Sølvar Karlsen
Tlf.: 21657737
Mail.:  soelvar@gmail.com

*

Torvet / Æblelunden
Bodil Andersen
Tlf.: 61319164
Mail.:  bohe@hatch.dk

*

Infohæfte / Hjemmeside
Claus Gregersen
Tlf.: 20168616
Mail.:  claus@hfg.dk

*

Udlån af Stiger, Snerydning
Niels-Ole Sølvar Karlsen
Tlf.: 21657737
Mail.:  soelvar@gmail.com

*

Udlån af øvrig materiel, og Container
Bjarne Christensen
Tlf.: 27293290
Mail.:  jenny.bjarne@gmail.com