IntroForeningens primære formål er at samle beboerne i området i et samarbejde til fremme af fælles interesser.
Derudover er foreningens formål via kulturelle og folkelige aktiviteter, at arbejde for et aktivt lokalsamfund. 

Blandt vore serviceydelser er snerydning, glatføre bekæmpelse og opstilling af containere to gange årligt.
Vi afholder Sankt Hans bål i byparken i samarbejde med spejderne i Harlev Vi støtter desuden Kunst & Kultur, Paraplyen, HarlevApp og Juleudsmykningen og Juletræstændingen i Harlev.                                   

Harlev – Framlev Grundejerforening producerer Informationhæftet som dækker og udsendes i hele postnummerområde 8462.
I 2020 indstilles omdelingen for at tilgodese de bæredygtige tider og infobogen, justeres med små rettelser og udgives i en online udgave.

Bogen er tilgængelig online her på foreningens hjemmeside:
www.hfg.dk eller www.harlevframlevgrundejerforening.dk op på HarlevApp

Den indeholder mange nyttige oplysninger og benyttes flittigt.

Vi vil gerne her benytte lejligheden til at takke vore annoncører, der har været med til at gøre det muligt at udgive Informationsbogen hvert år. 

Mvh
Bestyrelsen