Snerydning

Snerydning i Harlev

Snerydning på vore private veje vil blive foretaget, når der ligger 10-15 cm. sne.
Der er mange veje, så hav lidt tålmodighed, de skal nok blive skrabet, så hurtigt det formås.

Se hvilke veje og stier der høre under kommunen, og hvad og hvornår de ryder.
Trafikstyrelsen vejkort
Vinterman.dk

Er der spørgsmål eller ideer, er I altid velkommen til at ringe eller skrive.
Ansvarlig for snerydning på private veje:
Jeanette Rosenbæk
Mail.: Jean.Larsen@live.dk
Tlf.: 20 28 66 99


HARLEV – FRAMLEV GRUNDEJERFORENING
Foretager Snerydning på nedennævnte veje

Hvis der er nok medlemmer på vejen, du kan seden seneste opdatering under sne Info på forsiden. 

Acervej
Araliavej, ulige nr.
Espevej
Birkesvinget
Blomsterhaven
Bygmarksvej
Damkærvej
Florasvej
Engsvinget 6-8, 14-16,  22-24,  42-44
Grønhøjvej 1-14 og 56 A-D
Grøntoften
Havremarksvej
Hvedemarksvej
Højlundvej
Kettinggårdsvej 2-8, 1-13
Ketting Parkvej 10-56
Ketting Parkvej 21-69
Ketting Parkvej 60-82
Ketting Parkvej 201-249
Ketting Parkvej 251-291
Lærkesvinget
Nytoften
Parcelvej
Rugmarksvej
Rødlundvej 497 – 533
Rødlundvænget 1-33
Sydbakkens stikveje
Tiliavej
Ulmusvej
Vårgyvelvej

Det har vist sig, at på nogle veje/stikveje er der mindre end 75% af husstandene, der betaler kontingent, denne situation er ganske uholdbar.
Derfor har bestyrelsen valgt at der ikke bliver foretaget snerydning, hvis der er under 75% betalende medlemmer på en vej.
Alt er blevet dyrere og Bestyrelsen håber at husstandene vil bakke op om foreningen, så “hank op” i din nabo og få Jer meldt ind.

Ovenstående liste er de private veje der vil blive rydet under forudsætning af nok betalende medlemmer, man kan løbende følge de veje der ikke vil blive rydet i vore aktuelle snerydnings-info, da denne status løbende kan ændre sig !

Med venlig hilsen
Bestyrelsen