Snerydning

Snerydning i Harlev

Snerydning på vore private veje vil blive foretaget, når der ligger 10-15 cm. sne.
Der er mange veje, så hav lidt tålmodighed, de skal nok blive skrabet, så hurtigt det formås.

Se hvilke veje og stier der høre under kommunen, og hvad og hvornår de ryder.
Trafikstyrelsen vejkort
Vinterman.dk

Er der spørgsmål eller ideer, er I altid velkommen til at ringe eller skrive.
Ansvarlig for snerydning på private veje:
Jeanette Rosenbæk
Mail.: Jean.Larsen@live.dk
Tlf.: 20 28 66 99


HARLEV – FRAMLEV GRUNDEJERFORENING
Foretager Snerydning på nedennævnte veje

Hvis der er nok medlemmer på vejen, kan du se den seneste opdatering under sne Info på forsiden. 

❄️ OPDATERET LISTE 15-03-2024 ❄️

Araliavej 1-5 og 9-71
Blomsterhaven 2
Bygmarksvej
Engsvinget
Florasvej
Havremarksvej
Højlundvej
Kettinggårdsvej 1-13 og 2-8
Kettingvej nord for Vestervej 34+38
Ketting Parkvej 10-56
Ketting Parkvej 21-69
Ketting Parkvej 60-82
Ketting Parkvej 201-249
Ketting Parkvej 251-291
Lærkesvingets stikvej 8 + 10
Næshøjvej 4-14 abcd
Parcelvej
Rugmarksvej
Rødlundvej 495-533
Rødlundvænget 1-35
Sydbakkens stikveje 1-25 + 27-53 + 55-81
Teglhøjen 4a- 14b
Tiliavej
Toftlundvej
Vårgyvelvej

Det har vist sig, at på nogle veje/stikveje er der mindre end 75% af husstandene, der betaler kontingent, denne situation er ganske uholdbar.
Derfor har bestyrelsen valgt at der ikke bliver foretaget snerydning, hvis der er under 75% betalende medlemmer på en vej.
Alt er blevet dyrere og Bestyrelsen håber at husstandene vil bakke op om foreningen, så “hank op” i din nabo og få Jer meldt ind.

Ovenstående liste er de private veje der vil blive rydet under forudsætning af nok betalende medlemmer, man kan løbende følge de veje der ikke vil blive rydet i vore aktuelle snerydnings-info, da denne status løbende kan ændre sig !

Procentfordeling på veje der ikke ryddes / saltes

72% – Acervej                                                                                            
14% – Araliavej – lige numre                                                                   
42% – Birkesvinget                                                                                      
00% – Blomsterhaven 4+6+8+10                                             
12% – Brombærvej                                                                                      
46% – Damkærvej                                                                                       
50% – Edelhoffvej 1 – 5                                                                               
57% – Espevej                                                                                               
23% – Framlev Korsvej 1 – 27                                                 
11% – Framlevvej                                                                                          
53% – Gl. Stillingvej 455 – 468    
72% – Grønhøjvej                                             
57% – Grøntoften                                                                                           
62% – Hvedemarksvej                                                                                  
00% – Lærkesvingets stikvej 5+7+9+11+13                            
47% – Nytoften                                                                                               
67% – Nyvangsvej                                                                                         
72% – Sydbakken 2 – 38                                                                                                                                                             
71% – Sydbakken 83 – 109                                                                          
66% – Sydbakken 111-123                                                             
42% – Tåstrupvej 129 – 152                                                                          
62% – Ulmusvej                                                                                              
44% – Vingetoften                                                                                        


Vi gør opmærksom på at procentfordelingen kan ændre sig inden for medlemsperioden og opdateres løbende.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen