Udlån

Vidste du at medlemmer kan låne. !

Stigedepot:
Stiger på 3,5-6,4-8,5 og en hejse stige på 11,6m samt tagrygstige, skydestige, teleskopstige og stigestillads.
Udlånes gratis i max 3 dage.
Medlemskort skal forevises. (i form af indbetalings kvittering)
For ikke medlemmer kr. 350,- i døgnet pr. enhed.
Ring venligst og aftal afhentning med

Niels-Ole Sølvar Karlsen
Rugmarksvej 8
Tlf.: 21657737
Mail.:  soelvar@gmail.com


Udlån
Kloakrenser / Brøndrenser i 2 str.
Rensebånd.
Pælebord.
Pælespade.
Højtryksrenser m/ fliserenser, roterndebørste, vaskebørste, spuler, og teleskopstang til spuling i højder.
Udlånes gratis i max 2 dage.
Medlemskort skal forevises. (i form af indbetalings kvittering)
For ikke medlemmer kr. 350,- i døgnet pr. enhed.
Ring venligst og aftal afhentning med

Bodil Andersen
Grønhøjvej 14
Tlf. 50 93 45 80
mail.: bohe@hatch.dk