Kontingent


Er du medlem? Er din nabo

Det koster under 1,25 kr. om dagen at være medlem.
Det koster kun kr. 400,- om året.

Jo flere medlemmer, jo stærkere forening, jo større perspektiver.

Det er denne opbakning, der gør det muligt for bestyrelsen at få foreningen til at fungere optimalt.
Ud af godet 2400 husstande er ca 1000 medlemmer.

Der udsendes et unikt girokort til hver husstand, der kan kun indbetales via girokortet, og via MobilePay .

OBS: ved betaling med MobilPay husk da at skrive vejnavn og hus nummer i besked feltet, så vi kan finde din indbetaling.

Her er lidt om hvad man får for sit kontingent på 400,- om året.

• Udsmykning af vore rundkørsler
• Etablering af Æblelunden
• Initiativ og støtte til julebelysning
• Etablering og vedligeholdelse af lille Torv i Harlev
• Skt. Hans-bål i samarbejde med Spejderne i Harlev
• Containere til grønt affald 2 gange årligt
• Økonomisk støtte til Multibanen (kr. 10.000,-)
• Økonomisk støtte til etablering af Multihal (kr. 30.000,-)
• Snerydning
• Tilskud til diverse foreninger og aktiviteter, herunder bl.a.:
• Det Østjyske Bakkeløb
• Kunst & Kultur
• Paraplyen (Harlev Fællesråd)
• Spejderne i Harlev
• Julebelysningen i Harlev (Harlev Erhver vsforening)
• Medlemsskab af Harlev Fællesråd
• Medlemsskab af Kunst & Kultur
• Medlemsskab af Harlev Erhvervsforening
• Direkte kontakt til kommunale instanser vedr. veje, affaldscontainere, hegn og hække, herunder opsyn med samme
• Personlig henvendelse til nye beboere i Harlev med lnfoBogen og ‘Velkomstpakke’
• Redigering og opdatering af lnfoBogen
• Redigering og opdatering af foreningens hjemmeside ( www.hfg.dk)
• HarlevApp
• Hvervning af nye medlemmer til foreningen
• Udlån af diverse stiger: tagrygstige, stigestillads. kloakrenser, kloakspuler, brøndrenser, rensebånd, pælebor, pælespade og højtryksrenser.