Generalforsamling 2023

Harlev Framlev Grundejerforening indkalder til den årlige generalforsamling.

Der er generalforsamling onsdag den 15. Marts kl. 19.30 i Harlev-Framlev Grundejerforening som holdes på lokalcenter Næshøj.(Folkehuset)

Håber mange vil støtte op omkring HFG og møde op til en hyggelig aften.

Vi ser gerne at vore medlemmer viser interesse for vores bestyrelsesarbejde da vi skal have valgt 1 nyt bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter ind i bestyrelsen.

Hvis dette ikke er muligt risikerer vi at måtte nedlægge foreningen til stor gene for mange.

Husk HFG ikke kun er snerydning og containere men også at vi er involveret i nedenstående:

Her er lidt om hvad man får for sit kontingent på 350,- kr. om året.
• Udsmykning af vore rundkørsler
• Etablering af Æblelunden og vedligeholdelse
• Initiativ og støtte til julebelysning
• Etablering og vedligeholdelse af lille Torv i Harlev
• Skt. Hans-bål i samarbejde med Spejderne i Harlev
• Containere til grønt affald 2 gange årligt
• Økonomisk støtte til Multibanen (kr. 10.000,-)
• Økonomisk støtte til etablering af Multihal (kr. 50.000,-)
• Snerydning
• Tilskud til diverse foreninger og aktiviteter, herunder bl.a.:
• Det Østjyske Bakkeløb• Kunst & Kultur• Spejderne i Harlev
• Julebelysningen i Harlev (Harlev Erhver vsforening)
• Medlemsskab af Harlev Fællesråd
• Medlemsskab af Kunst & Kultur
• Medlemsskab af Harlev Erhvervsforening
• Direkte kontakt til kommunale instanser vedr. veje, affaldscontainere, hegn og hække, herunder opsyn med samme
• Personlig henvendelse til nye beboere i Harlev med infohæfte og ‘Velkomstpakke’
• Redigering og opdatering af lnfohæfte digital 
• Redigering og opdatering af foreningens hjemmeside ( www.hfg.dk)• HarlevApp
• Hvervning af nye medlemmer til foreningen
• Udlån af diverse stiger: tagrygstige, stigestillads. kloakrenser, kloakspuler, brøndrenser, rensebånd, pælebor, pælespade og højtryksrenser.

Mvh 
Bestyrelsen HFG

Facebooktwittermail
Del opslaget