Formandens beretning for 2021

Ja så har vi igen i 2021 haft et mere eller mindre coronaår-

Vi har heller ikke holdt de møder vi normalt gør. Det er kun blevet til 4 møder i år.

Vores hyggelige Sct, Hans har vi også måtte aflyse – så alt i alt et rigtig kedeligt år.

Vi har igen rettet henvendelse til kommunen omring vejstøj fra Stillingvej. Vi får en sludder for en sladder hver gang. De vil ikke lægge støjfri asfalt på, de vil ikke nedsætte fartgrænsen da det er politiet der bestemmer det – så vi kan intet få lovning på.

Vi er i dialog med Fællesrådet som vil tage det punkt ind under deres kappe da de også har været i dialog med kommunen op til flere gange.

Som alle jo nok ved har kommunen udsendt breve til de borgere i Harlev hvor man laver harmonisering  – som vil sige at gøre offentlig vej til privatvej.

i Harlev er der  11 veje som skal gøres til privatveje.

Grundejerforeningen har udsendt en skrivelse på vores Harlev app samt på Facebookgruppen 8462 Harlev omkring at forfatte en indsigelse mod dette.

Sammen med et par friske harlevborgere fik vi indsendt indsigelse fra rigtig mange borgere omkring Grønhøjvej og Engsvinget. Vi fik dog den nedslående tilbagemelding at vi vil høre nærmere om et par år.

Som afløser for vor gule informationsbog har vi nu fået lavet et infohæfte, med de mest væsentlige ting omkring Harlev.

den er blevet omdelt til alle husstande i harlev.

Vort medlemstal for 2021 er ca.  690 medlemmer – bestyrelsen påpeger derfor af samme grund og i mange sammenhænge  grundejerne til at melde sig ind i vor forening, da det er vigtigt at vi står så stærkt som muligt, især da vi er et Aarhusiansk udkantsområde og derfor må kæmpe for vore rettigheder.

Vi har udøvet vinterbekæmpelse (saltning) 4 gange og  

Vore containere er i 2021 igen blevet flittigt brugt.

Vi kan fortælle, at mængden af haveaffald i foråret var ca 20 ton og i efteråret var 36 ton  men det skyldes jo nok at vore medlemmer har haft mere tid pga corona – ligesom vore forskellige depoter er blevet flittigt brugt.

Vi har igen ydet tilskud til DØB med kr. 3000, da de ikke forventede så mange deltagere på grund af Corona. Ligesom vi har ydet tilskud til en græsslåmaskine til krolfklubben og vi har ydet tilskud til renovering af en af vore legepladser i byen som bliver flittig brugt af de forskellige børnehaver og de små skolebørn.

 Vi har også erfaret, at der bliver solgt flere og flere huse i Harlev, da vi har omdelt en del flere velkomstbreve i 2021 end vi plejer.

Bestyrelsen er igen opmærksom på, at der rundt i Harlev er mange steder, hvor hække og buske vokser ud over fortovsfliserne. Dette er uacceptabelt, og vi kan igen blive nødsaget til at foretage en vurdering i de enkelte tilfælde og der anmode ejerne om at foretage det nødvendige. HUSK at fortovene er til at gå på, men husk også at man har pligt til at feje både foran sin grund og bagved, hvis grunden støder op til en anden vej.

Bestyrelsen blev ved sidste general-forsamling spurgt til bestemmelser omkring højde på beplantning på hjørne-grunde.

vi har konsulteret flere personer hos Aarhus kommune og fået følgende svar fra bl.a. Alexander Eito Lindholt:

Jvf. vejlovens Paragraf 87 stk. 3 gælder der de samme regler som for lov om hegn.?????

Best.: gælder det også ved hjørner?

Alex: Der står ikke direkte noget om højden på en hæk – men der bliver som udgangspunkt anvendt en højde på 1,8 meter jf. hegnsloven?

Best.: hvis der så ingen oversigt er på et hjørne hvor hækken er 1,8m – Hvad så??

Alex:Hvis der er en servitut  pålagt ejendommen, vil der som regel være en højde på 1 meter-

hvis der er tale om en privat fællesvej er der formentlig ikke sådanne servitutter.??

ALTSÅ VI FÅR EN SLUDDER FOR EN SLADDER IGEN FRA KOMMUNEN!!!!

Vi må nok engang henstille til, at folk holder parkeret i deres indkørsler og ikke på vejene.  Vi har et stort problem på Grønhøjvej ved lægehuset da der konstant mlm 8-16 holder 6-8 biler. Vi har talt med lægehuset om det, men får svaret at folk kan jo holde på Menys parkeringsplads. 

Det er også galt på andre af de små veje, hvor vi har fået henstilling om at det er svært at komme forbi.

Foreningens økonomi er i fortsat god gænge, selvom den altid vil være afhængig af de udgifter der opstår i forbindelse med snerydning og opsætning af containere samt medlemstilslutning.

Vi kan se tilbage på et år uden de store problemer og vi vil i bestyrelsen fremdeles bestræbe os på at yde vore medlemmer så god en service som muligt og følge med i udviklingen i vort lokalområde og holde os orienteret om kommunens lokalplaner,

Til sidst vil jeg gerne sige tak til de af vore medlemmer, der er mødt frem her i aften og dermed vist interesse for vort arbejde.

Og stor tak til bestyrelsen for et godt og udbytterigt samarbejde i året der er gået.

Som sædvanen tro er vi vært med et par stykker smørrebrød og en øl eller en vand efter generalforsamlingen.

I år vil vi – på coronavis – have betjent udlevering af smørrebrødet.

Tak fordi i lyttede.

Facebooktwittermail
Del opslaget