Omdeling af påmindelser !

Omdeling af påmindelser !

Harlev Framlev Grundejerforening omdeler i disse dage påmindelser om medlemskab af foreningen.

Her er lidt om hvad man får for sit kontingent på 350,- om året.

• Udsmykning af vore rundkørsler• Etablering af Æblelunden og vedligeholdelse• Initiativ og støtte til julebelysning

• Etablering og vedligeholdelse af lille Torv i Harlev• Skt. Hans-bål i samarbejde med Spejderne i Harlev

• Containere til grønt affald 2 gange årligt

• Økonomisk støtte til Multibanen (kr. 10.000,-)

• Økonomisk støtte til etablering af Multihal (kr. 50.000,-)

• Snerydning• Tilskud til diverse foreninger og aktiviteter, herunder bl.a.:

• Det Østjyske Bakkeløb• Kunst & Kultur• Spejderne i Harlev

• Julebelysningen i Harlev (Harlev Erhver vsforening)• Medlemsskab af Harlev Fællesråd

• Medlemsskab af Kunst & Kultur

• Medlemsskab af Harlev Erhvervsforening

• Direkte kontakt til kommunale instanser vedr. veje, affaldscontainere, hegn og hække, herunder opsyn med samme• Personlig henvendelse til nye beboere i Harlev med infohæfte og ‘Velkomstpakke’

• Redigering og opdatering af lnfoHæftet digitalt

• Redigering og opdatering af foreningens hjemmeside ( www.hfg.dk)

• HarlevApp

• Hvervning af nye medlemmer til foreningen

• Udlån af diverse stiger: tagrygstige, stigestillads. kloakrenser, kloakspuler, brøndrenser, rensebånd, pælebor, pælespade og højtryksrenser.

Med venlig hilsen
Harlev Framlev Grundejerforening

Facebooktwittermail
Del opslaget