Formandens Beretning 2020

Jeg plejer at starte med at sige at året har været et godt og roligt år.

Det kan jeg ikke sige at 2020 har været det har været et år som de fleste altid vil kunne huske som det trælse CORONAÅR. Det startede 2 dage efter vores sidste generalforsamling med at Statsministeren lukkede Danmark ned den 11. marts og vi måtte indskrænke vores bevægelsesfrihed betydeligt.

Forretninger måtte lukkes ned, mink slåes ihjel og forsamlinger måtte kun være på 10 personer osv.

Vi har heller ikke holdt de møder vi normalt gør. Det er kun blevet til 2 møder i år – og det ene var et telefonmøde.

Vores hyggelige Sct, Hans har vi også måtte aflyse – så alt i alt et rigtig kedeligt år.

Vi har i flere tilfælde rettet henvendelse til kommunen omring vejstøj fra Stillingvej. Vi får en sludder for en sladder hver gang. De vil ikke lægge støjfri asfalt på, de vil ikke nedsætte fartgrænsen da det er politiet der bestemmer det – så vi kan intet få lovning på.

Omkring vores gule informationsbog er det besluttet at nedlægge den – og så lave et informationshæfte i stedet for. Det arbejdes der stadig på.

Vi vil så stadig opdatere vores hjemmeside vedr. bestyrelse, nyheder m.v.

Vort medlemstal for 2020 er ca. 700 medlemmer da Boligforeningen i Rødlundparken ikke ønskede at være med længere, da de ikke kan få den gule informationsbog. Men Harlev Framlev Grundejerforening står jo for så meget andet end informationsbogen så bestyrelsen påpeger derfor af samme grund og i mange sammenhænge  grundejerne til at melde sig ind i vor forening, da det er vigtigt at vi står så stærkt som muligt, især da vi er et Aarhusiansk udkantsområde og derfor må kæmpe for vore rettigheder.

Vi kan fortælle, at mængden af haveaffald i foråret og efteråret har været større end det plejer, men det skyldes jo nok at vore medlemmer har haft mere tid pga corona – ligesom vore forskellige depoter er blevet flittigt brugt.

Vi har ydet tilskud til DØB med kr. 3000, da der ikke forventedes så mange deltagere på grund af Corona. Ligesom vi har ydet tilskud til Kunst og Kultur på kr. 2500 til deres foredragsaften som beklageligvis også blev aflyst pga corona.

Vi har observeret, at Colas har lavet meget dårligt asfaltarbejde i 2020, så vi har været i dialog med Zaklina hos Aarhus kommune – og hun var hurtig herude og bese arbejdet og bestilt Colas for udbedringer.

Da vi ikke kunne komme med i puljen til blomsterløg hos kommunen har Grundejerforeningen valgt at købe nogle selv – til den lille chikane der er på Silkeborgvej lige inden man kører ind i Harlev, de blev nedlagt i december.

 Vi har også erfaret, at der bliver solgt flere og flere huse i Harlev, da vi har omdelt en del flere velkomstbreve i 2020 end vi plejer.

Bestyrelsen er igen opmærksom på, at der rundt i Harlev er mange steder, hvor hække og buske vokser ud over fortovsfliserne. Dette er uacceptabelt, og vi kan igen blive nødsaget til at foretage en vurdering i de enkelte tilfælde og der anmode ejerne om at foretage det nødvendige. HUSK at fortovene er til at gå på, men husk også at man har pligt til at feje både foran sin grund og bagved, hvis grunden støder op til en anden vej.

Ligeledes henstiller vi igen til, at folk holder parkeret i deres indkørsler. Det er især galt på de små veje, hvor vi har fået henstillinger om at det er svært at køre forbi nogle gange, og Falck og Redning skal der jo også være plads til.

Foreningens økonomi er i fortsat god gænge, selvom den altid vil være afhængig af de udgifter der opstår i forbindelse med snerydning og opsætning af containere samt medlemstilslutning.

Vi kan se tilbage på et år uden de store problemer og vi vil i bestyrelsen fremdeles bestræbe os på at yde vore medlemmer så god en service som muligt og følge med i udviklingen i vort lokalområde og holde os orienteret om kommunens lokalplaner,

Til sidst vil jeg gerne sige tak til de af vore medlemmer, der er mødt frem her i aften og dermed vist interesse for vort arbejde– trods fodbold i fjernsynet.

Og stor tak til bestyrelsen for et godt og udbytterigt samarbejde i året der er gået.

Som sædvanen tro er vi vært med et par stykker smørrebrød og en øl eller en vand efter generalforsamlingen.

I år vil vi – på coronavis – have betjent udlevering af smørrebrødet.

Tak fordi i lyttede.

Facebooktwittermail
Del opslaget